Jak informuje Urząd Gminy Istebna, na drogach gminy ciągle panują bardzo trudne warunki, mimo podjętej już o godz. 3.00 interwencji mającej na celu zapewnienie przejezdności dróg. Warunki atmosferyczne są na tyle trudne, że utrudniają wykonywanie prac samym firmom zajmującym się utrzymaniem dróg. Akcja jest prowadzona intensywnie. Wszystkie służby (odśnieżające) pracują w terenie. Z każdą chwilą sytuacja będzie ulegać poprawie. Na chwilę obecną przejezdne są drogi: Pasieki, Zaolzie, Pod skałą, Zapasieki - Czadeczka, Rastoka - do szkoły, Wilcze - Tokarzonka, Bystre - Kameralna, Jasnowice, Tyniok, Pogotowie w Istebnej, Wywóz, Połom - Leszczyna, Tkoczówka - Usnobocz, Legiery - Kosarzyska. Na pozostałych drogach prowadzone są działania zmierzające do przywrócenia przejezdności. Urzędnicy proszą o szczególną ostrożność i wyrozumiałość