12 grudnia w Rezydencji Prezydenta RP - Zamek w Wiśle odbyło się spotkanie premier Polski Beaty Szydło z premierem Czech Bohuslavem Sobotką. Premierzy spotkali się w Wiśle na rozmowach, zjedli też wspólnie śniadanie. Tematami rozmów były m.in. współpraca dwustronna, polityka regionalna, bieżąca agenda Unii Europejskiej czy polityka bezpieczeństwa. Szefowie rządów dyskutowali także o żegludze na rzece Odrze i inwestycjach przygranicznych. Na zakończenie wizyty w Wiśle Beata Szydło i Bohuslav Sobotka spotkali się z dziennikarzami, a następnie udali się do Czeskiego Cieszyna, gdzie odbyło się spotkanie z Polakami mieszkającymi na Zaolziu. - Umówiliśmy się, że będziemy realizowali razem, Polska po swej stronie, a Czechy po swej, projekty infrastrukturalne - mówiła premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Bohuslavem Sobotką w Wiśle. Szefowa rządu podziękowała premierowi Czech za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Spotkanie poświęcone było współpracy bilateralnej i tym przedsięwzięciom, które chcemy wspólnie realizować. Rozmawialiśmy także o tym, co nas czeka podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli - mówiła w poniedziałek premier Beata Szydło. Jak dodała, z premierem Czech rozmawiała również o bieżących kwestiach m.in. infrastrukturze drogowej, w tym realizacji drogi S3, która ma się łączyć z czeską autostradą D11. Beata Szydło podkreśliła, że to ważny projekt, który realizujemy ze środków unijnych. Kolejna kwestia to wspólna realizacja żeglowności na Odrze. Nasi ministrowie w najbliższym czasie spotkają się i powołają zespół, który zajmie się realizacja tego projektu - poinformowała szefowa rządu. Premier stwierdziła, że ważną kwestią jest współpraca kulturalna. Będziemy podpisywać w najbliższym czasie polsko-czeską umowę dotyczącą współpracy Policji - zapowiedziała Beata Szydło. Polska premier podziękowała premierowi Bohuslavowi Sobotce za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie premierów w Wiśle było pierwszym spotkaniem dwustronnym od czasu polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie