Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego dokonano wyboru starosty cieszyńskiego.


Starostą został wybrany Mieczysław Szczurek.