W związku z opracowywaną przez Powiat Cieszyński Strategią Rozwoju Elektromobilności na lata 2020-2035 przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu GEAPRD II-transport niskoemisyjny Część 2, Starosta Cieszyński Pan Mieczysław Szczurek zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Istebna o wypełnienie poniższej ankiety. Link do ankiety