Pięciu uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, otrzymało Stypendium Starosty Cieszyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Stypendium zostało przyznane po raz ósmy. Stypendium Starosty Cieszyńskiego przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego, uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom krajowych olimpiad, turniejów i konkursów tematycznych związanych z wybraną dziedziną, a także uczniom uzyskującym wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Kandydatów do stypendium zgłasza dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Wnioski składane są do 10 maja każdego roku w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego. W tym roku wpłynęło łącznie 13 wniosków. Po ich ocenie wybrano 5 stypendystów, którymi zostali: Lidia Iwaniuk – uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle. Otrzymała tytuł laureata IX Olimpiady Wiedzy Hotelarkiej 2017. Uczestniczyła w etapie diecezjalnym XXVI i XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej w 2016 r. i 2017 r. Brała udział w ogólnopolskim konkursie „Mój zawód jest najlepszy!2” (2016). Zajęła I miejsce w Szkolnym Konkursie Hotelarskim w ZSGH w Wiśle w 2016 r. oraz II miejsce w Konkursie o tytuł Mistrza Języka Angielskiego ZSGH w 2017 r. W zeszłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,63. Aleksandra Kozyra – uczennica I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Jest laureatką III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (2017 r.), co dało jej prawo wolnego wstępu na kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na wybranej uczelni, będącej organizatorem Olimpiady. Uzyskała również I miejsce na poziomie okręgowym w województwie śląskim w powyższej olimpiadzie. Jej średnia ocen z ostatniej klasyfikacji wyniosła 5,33. Wiktoria Nuszczyk – uczennica Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie. W Ogólnopolskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych w 2016 r. zajęła II miejsce w stylu dowolnym i III miejsce w stylu grzbietowym. Uzyskała I miejsce w stylu dowolnym w Mityngu Pływackim Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Cieszyn 2016). Kamil Kałuża – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Uzyskał tytuł finalisty w Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w 2017 r., zajmując 6. miejsce w zawodzie „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”. Średnia ocen proponowanych na II semestr obecnego roku szkolnego to 5,66. Mateusz Majocha – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Jest laureatem XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2017 r. Zajął I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Budownictwie Pasywnym i Energooszczędnym w 2017 r. Otrzymał Złoty Indeks na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Brał udział w XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych” w 2016 r. Średnia ocen na świadectwie maturalnym wyniosła 5,12. Stypendia wręczyli Starosta Cieszyński Janusz Król, Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek oraz Członek Zarządu ds. Edukacji Lilla Salachna-Brzoza. Gratulacje oprócz nagrodzonych przyjęli także ich rodzice, opiekunowie oraz dyrektorzy szkół. Stypendium wynosi 2 tys. zł i zostanie wypłacone w całości w jednej transzy.