Dobra wiadomość dla klientów załatwiających sprawy urzędowe w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru cieszyńskiego Starostwa. Od niedawna funkcjonuje tu nowy system kolejkowy, który przede wszystkim poprawił komfort obsługi klienta.  

Systemy kolejkowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie do wyboru jest kilka stanowisk lub punktów obsługi. Biletowy system zarządzania kolejką w Wydziale zdecydowanie ją uporządkował i znacznie poprawił sprawność obsługi. Każdy klient samodzielnie wskazuje rodzaj załatwianej sprawy i pobiera indywidualny dla konkretnej procedury bilet. Na bilecie system wskazuje ilość osób oczekujących w wybranej kolejce. – mówi Katarzyna Raszka-Sodzawiczny, Rzecznik Prasowy cieszyńskiego Starostwa