Miasto Ustroń podejmuje nowatorskie działanie mające na celu zwiększenie wpływów do kasy miasta. Większe pieniądze mają się pojawić dzięki organizacji loterii promocyjnej „Razem Można Więcej”. Akcja skierowana jest do inkasentów opłaty uzdrowiskowej a głównym organizatorem loterii jest miasto Ustroń. Celem jest zachęcenie do zwiększenia liczy podmiotów pobierających opłatę uzdrowiskową oraz jej wysokości. Jest to istotne ponieważ miasto otrzymuję bonus w postaci dotacji od państwa w takiej samej kwocie,  którą samo zbierze z opłaty uzdrowiskowej.  

Jak zauważa burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec - Część dotacyjna, która otrzymujemy są to środki celowe mogą być przeznaczone  na zadania, których definicja znajduje się w ustawie o uzdrowiskach. Są to takie obszary, w których można prowadzi prace i wydawać środki. Pierwszy to infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem uzdrowiska, drugi to kwestie związane z ochroną środowiska oraz zieleń miejska. Trzeci to obszar planistyczny. W jego ramach  możemy realizować plany dotyczące uzdrowiska, plany zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska czy inne opracowania, dokumentacje,  analizy, badania wszytko to co służy utrzymaniu statusu uzdrowiska. Czyli potwierdzenie spełniania przesłanek, które świadczą o statusie uzdrowiska. Takie jak klimat, infrastruktura, potwierdzone złoża surowców leczniczych, cała baza zabiegowa związana z realizacją procedur medycznych na ten trzeci obszar pieniądze mogą być przeznaczane – podkreśla burmistrz. - Natomiast środki pobierane przez inkasentów są dochodem własnym gminy i mogą być  przeznaczone  na wszystkie zdania własne gminy.   Środki z dotacji, którą otrzymujemy poprzez urząd wojewódzki są rozliczane w co roku. Staramy się prowadzić w tym obszarze zadnia roczne. W tym roku jest to parking przy ul. Nadrzecznej, ale również wydajemy środki na drogi, kanalizacje i zieleń miejską, a także śmieci i związaną z nimi segregację – dodaje włodarz Ustronia.

Do udziału w loterii zaprasza naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki ustrońskiego magistratu Katarzyna Czyż-Kaźmierczak - Zachęcamy wszystkich inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową w naszym mieście do zgłoszenia się do loterii promocyjnej pod nazwą „Razem Można Więcej”. Głównym jej zamierzeniem jest połączenie działań miasta, prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych będących inkasentami opłaty uzdrowiskowej w celu pozyskania większych środków na rozwój miasta. Ma ona się również przyczynić do integracji bazy noclegowej z terenu miasta. Jest to również forma podziękowania za włożoną pracę i wysiłek włożony w pozyskiwanie środków z opłaty uzdrowiskowej.  W zeszłym roku z tytułu opłaty uzdrowiskowej miasto zebrało  2,5 mln zł , a drugie tyle otrzymało z budżetu państwa. Jest to kwota stanowiąca ok. 12% budżetu Ustronia – podkreśla naczelnik promocji.- Jest to dla nas ważny temat dlatego postanowiliśmy zorganizować tę loterię. Nie było łatwo, ponieważ przepisy w tym zakresie są bardzo restrykcyjne, w grę wchodzą różne urzędy celne nie tylko tutaj na miejscu w Bielsku-Białej ale również w Katowicach i Warszawie. Mamy już sprawdzoną ścieżkę i wszystko odbywa się legalnie. Loteria odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi gier hazardowych otrzymaliśmy zgodę z Izby Celnej w Katowicach na jej przeprowadzenie.  Zachęcamy wszystkich inkasentów, których mamy w mieście ok. 150 do zgłoszenia się do loterii - informuje naczelnik ustrońskiego magistratu.

Udział nie wiąże się z żadnymi kosztami, wystarczy tylko wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy z podstawowymi danymi. Jest on dostępny na stronie internetowej www.loteria.ustron.pl  Można zgłaszać się do 10 października br. Wszyscy inkasenci są podzieli na trzy kategorie ze względu na ilość miejsc noclegowych: do 20 miejsc noclegowych, od 21 do 100 i powyżej 101 miejsc noclegowych. Przez talki podział chcieliśmy wyrównać  szansę wszystkich obiektów, w których mamy dość spora z liczbę  6000 miejsc. Wszystkie obiekty pobierające opłatę, które zarejestrują się w loterii, wezmą udział w losowaniu nagród 14 grudnia,. Nagrody są bardzo atrakcyjne  w postaci telewizorów Samsung i Thomson typu SMART. Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 17 sztuk, a wartość całej puli nagród w loterii wynosi blisko 30 tys. zł. Inkasencki, którzy wykażą się największym zaangażowaniem będą mieli szansę na udziału w dwóch losowaniach.

- Obecnie stawka pobieranej opłaty uzdrowiskowej w Ustroniu wynosi 2,8 zł za każdą drugą i kolejną dobę. Dla osób do 18 roku życia,  inwalidów wojennych, rencistów z pierwszą grupą niepełnosprawności stosuje się stawkę niższą, która wynosi 1,4 zł. Loteria jest też elementem podziękowania inkasentom za włożoną zaangażowanie.  Nie jest to łatwa praca ponieważ nie wszyscy turyści przyjeżdżający do naszego uzdrowiska chcą ją uiścić – zauważa Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.


Więcej informacji o loterii „Razem Można Więcej” www.loteria.ustron.pl