W dniu 15 listopada 2016 r. w godz. 9.00 – 14.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły, trwający 3 minuty.

Celem testu jest sprawdzenie działania systemu syren alarmowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań.
Co oznaczają poszczególne sygnały dziwiękowe
http://www.zegocina.pl/aktual/2002_10/sygnalyalarmowe.htm