W Ustroniu zakończono kolejną inwestycję drogową, a ledwie kilkanaście dni wcześniej władze miasta odebrały poprzednią realizację tego samego rodzaju prac na ul. Cieszyńskiej. Prace polegały na rozbudowie ul. Źródlanej i trwały od 12.10.2018 do 29.11.2019 r.

Obejmowały w swoim przedmiocie wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wraz z podbudową z kruszywa, budowę  jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m i kanalizacji deszczowej na długości ok. 0,7 km. W ramach budowy przebudowano dwa przepusty pod drogą ul. Źródlana, sieć elektryczną, teletechniczną i gazową. Powierzchnia jezdni asfaltowej wyniosła 4 350,80 m2 a chodnika wraz ze zjazdami 1 420,90 m2. Wartość robót wyniosła 3 155 141,35 zł brutto. Prace wykonywała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o.; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cegielniana 25