13 marca Miasto Ustroń przystąpiło do krajowego programu pilotażowego sprzyjającego ekologii poprzez inwentaryzacje kotłów i badania emisji zanieczyszczeń powietrza. W programie uczestniczy łącznie z Ustroniem 9 miast z terenu całej Polski - Opoczno, Mszana Dolna, Nowy Targ, Skała, Karczew, Zabrze, Targówek (będący dzielnicą Warszawy) i Skawina.

W Urzędzie Miasta Ustroń nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy na rzecz realizacji projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji", który jest realizowany w ramach programu prac rozwojowych - "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)".Podpisy pod dokumentem złożyli minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze oraz Przemysław Korcz burmistrz Miasta Ustroń - Ustroń już wcześniej zaczął działać w podobnym kierunku i rozpoczął szeroko pojętą walkę ze smogiem. Inwentaryzacja kotłowni na terenie naszego miasta już się rozpoczęła, a prowadzą ją nasi kominiarze. Na chwilę obecną odwiedzili oni około 500 gospodarstw domowych co stanowi mniej więcej 1/6 wszystkich w Ustroniu  – podkreśla Przemysław Korcz.

- Chcemy samorządom dać narzędzie do monitorowania przyczyn powstawania smogu, by mogły wydawać swe środki dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Pilotaż, który prowadzony jest m.in. w Ustroniu ma nam dać możliwość sprawdzenia systemu, a w przyszłości wprowadzenie go na skalę ogólnopolską – mówi Minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Głównymi celami projektu są:

- stworzenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych, - opracowanie metodyki szacowania zewnętrznych kosztów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza (zostaną wykonane badania spirometryczne dzieci w szkołach podstawowych w wieku 10-13 lat),

- przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz zbierania i przetworzenie danych zasilających ZONE i ich systematyczną aktualizację przez umocowane do tego podmioty. Jednym z kluczowych etapów realizacji projektu jest przeprowadzenie pilotaży w gminach, które pozwolą na przetestowanie przyjętych rozwiązań, ocenią ich skuteczność, a następnie pozwolą na zaimplementowanie ewentualnych modyfikacji.