Jak podaje Wykonawca robót drogowych:

1. w godzinach południowych 16 marca br na odcinku od skrzyżowania z ul. J. Sztwiertni do ronda na Oazie zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu: 

- ruch na remontowanym odcinku zostanie poprowadzony w jednym kierunku oraz objazdem ul. Wyzwolenia, M. Konopnickiej, Olimpijska, J. Sztwiertni.

- na ulicy Kolejowej w rejonie skrzyżowania z ul. J. Sztwiertni jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa,  a poprzez  wyłączenie lewoskrętu w ul. J. Sztwiertni ruch  do ronda na Oazie będzie prowadzony jednokierunkowo.

- na ulicy M. Konopnickiej ruch poprowadzony będzie w jednym kierunku lecz odwrotnie niż dotychczas  tj. od ul. Wyzwolenia do ul. Olimpijskiej.  Miejsca parkingowe pozostają w dotychczasowej lokalizacji.

- na ul. Olimpijskiej - od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej ruch będzie prowadzony jednokierunkowo w stronę  skrzyżowania z ul. 1 Maja i  J.Sztwiertni.

- na ulicy J. Sztwiertni wprowadzono ruch jednokierunkowy  (od ul. Olimpijskiej po ul. Kolejową) i obowiązkowy nakaz skrętu w prawo w ulicę Kolejową ( w stronę Centrum).

- na ul. 1 Maja - na skrzyżowaniu z ul. Kolejową wprowadzono obowiązkowy nakaz skrętu w lewo - włączenie  do drogi wojewódzkiej tylko w kierunku ronda na Oazie.

- przystanki autobusowe  z  Oazy i ul. Olimpijskiej na czas zmiany organizacji zostaną przeniesione :

  1. na ul. Konopnicką – kierunek w stronę Wisły Centrum,
  2. na drogę wojewódzką w rejon wjazdu na kolej linową na Skolnity – kierunek w stronę ronda na Oazie.

- na  remontowanym  odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej  wprowadzony  zostanie zakaz ruchu pieszych oraz ograniczenie prędkości  do   40 km/h. 

W rejonie skrzyżowań wprowadzono tablice objazdowe informujące o planowanym objeździe lub schemat objazdu co bardzo ułatwia dostosowanie się do zmienionego, obowiązującego ruchu.

2. W godzinach południowych 17 marca br zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - ruch wahadłowy na odcinku od granicy z Ustroniem do przejazdu kolejowego na Obłaźcu.

Z uwagi na ruch wahadłowy przystanki autobusowe  zostaną przeniesione w stronę Wisły (w rejon skrzyżowania z ul. Letnią).

Tymczasowe przystanki zostaną oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.

Więcej informacji na temat bieżących utrudnień drogowych w Wiśle na www.utrudnienia.wisla.pl