Zakończyły się kwalifikacje do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński. Objęły one zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak   i absolwentów gimnazjów. Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z kierownictwem i pracownikami Starostwa na bieżąco analizowali sytuację związana z symulacją przydziału uczniów do szkół.

W sumie do szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński zakwalifikowało się ponad 2,7 tys. uczniów. Na ten moment otwarto 98 oddziałów.

 

Po I turze naboru na nieprzydzielonych absolwentów gimnazjów, których jest tylko 31, czekają jeszcze 103 miejsca.

Natomiast jeśli chodzi o absolwentów szkół podstawowych, nieprzydzielonych jest 43 uczniów, na których czekają 99 miejsca.

  • Listy uczniów zakwalifikowanych po I etapie elektronicznego naboru są wywieszane w poszczególnych szkołach.
  • Wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się na listach, muszą potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez złożenie do 24 lipca br. oryginału świadectwa.
  • Ogłoszenie list przyjętych uczniów nastąpi 25 lipca br.
  • W dniach od 26 do 30 lipca prowadzony będzie drugi etap rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca, już nieelektroniczna.
  • Podczas rekrutacji uzupełniającej uczniowie osobiście składają dokumenty w poszczególnych szkołach, gdzie są wolne miejsca.
  • Ostateczne zakończenie II etapu rekrutacji nastąpi 21 sierpnia br.

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Cieszyński zapewnią miejsca w swoich placówkach zarówno absolwentom szkół podstawowych, jak i absolwentom gimnazjów.