11 listopada w Wiśle obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Główne uroczystości miejskie odbyły się pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. Odprawiono także nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu. Na jubileuszowe uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przybyło bardzo wielu mieszkańców i turystów.

Wydarzenie rozpoczął koncertu orkiestry dętej pod kierunkiem Henryka Itnera. Punktualnie o godzinie 11:30 zabrzmiał hymn państwowy, a następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek od wiślańskich harcerzy z 12. Wielopoziomowej Drużyny „Tafadu” i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Gospodarz naszego miasta rozpoczął swoją mowę od przeczytania wiersza Wandy Chotomskiej "Twój dom".

- Jak co roku spotykamy się w tym miejscu, tego dnia, by wspólnie radować się z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jednak tym razem nasze spotkanie ma wyjątkowy charakter. 11 listopada 2018 roku obchodzimy bowiem okrągłą, setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności - mówił burmistrz Wisły. - Losy naszej wolnej Ojczyzny w tym mijającym stuleciu były różne. Spotkał ją: czas rozkwitu w dwudziestoleciu międzywojennym, piekło wojennej zawieruchy, jarzmo komunizmu, transformacja ustrojowa w 1989 roku, wejście w struktury NATO i Unii Europejskiej. Obecnie żyjemy w suwerennym, nowoczesnym i stale rozwijającym się kraju, będącym ważną częścią europejskiej społeczności, ale czy to oznacza, że nasza praca dla Ojczyzny się skończyła? Że teraz posiadamy już tylko prawa, bez obowiązków? Że już nic nie musimy? Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” - podkreślał Tomasz Bujok.

Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystycznego. Wystąpili: Wiślańskic Zespół Kamerlany, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, połączone chóry parafii ewnagelicko-augsburskich z Wisły Centrum, Głębiec i Jawornika oraz uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda. Po występie, przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. Jako pierwsi okazały wieniec złożyli burmistrzowie Wisły: Tomasz Bujok, Andrzej Molin, Karol Nogowczyk i Jan Poloczek. Następnie kwiaty składały delegacje: Rady Miasta Wisła, Rezydencji Prezydenta RP, Zarządów Osiedli w Wiśle, Związku Polskich Spadochroniarzy, Urzędu Miejskiego w Wiśle, Nadleśnictwa Wisła, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Wiśle, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle, Wiślańskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”, Towarzystwa Miłośników Wisły, Wiślańskiej Akademii Aktywnych, Zespołu Regionalnego „Wisła”, Zespołu "Wisła Plus", PTTK oddział Wisła i Koła Przewodników Beskidzkich, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Polskiego Związku Narciarskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 Wisła Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle.

Po zakończeniu obchodów w centrum miasta, w kaplicy pw. Św. Jadwigi Śląskiej wiślańscy duchowni odprawili nabożeństwo ekumeniczne. Uczestniczyły w nim władze miasta, kierownictwo Rezydencji Prezydenta RP, oraz mieszkańcy i zaproszeni goście. Po nabożeństwie na gości czekał poczęstunek.

Organizatorzy składają podziękowania: Kierownictwu Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle – za zorganizowanie okolicznościowego spotkania w Zamku, Księżom wiślańskich parafii – za odprawienie ekumenicznego nabożeństwa i wspólną modlitwę, Straży Miejskiej i Straży Granicznej – za pełnienie warty honorowej pod pomnikiem, Wiślańskiemu Zespołowi Kameralnemu, Liceum Ogólnokształcącemu im. P. Stalmacha, Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza, chórom parafialnym, Społecznemu Ognisku Muzycznemu im. J. Drozda oraz orkiestrze dętej pod kierunkiem Henryka Itnera – za oprawę artystyczną obchodów, oraz wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie.