W Żywcu zakończono Festiwal Folkloru Górali Polskich, na którym wielu naszych artystów otrzymało nagrody. Muzycy rywalizowali w kategoriach: grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Konkurs odbył się jako samodzielna impreza 48. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2017 roku.

Kategoria: KAPELE
II miejsce
• Kapela Ochodzita
III miejsce
• Kapela Bartłomieja Rybki i Euzebiusza Jasińskiego z Koniakowa
Kategoria: GRUPY ŚPIEWACZE
I miejsce
• męska grupa śpiewacza Leszczynianie z Istebnej
równorzędne II miejsca
• żeńska grupa śpiewacza Istebna z Istebnej
• męska grupa śpiewacza Wańcy z Wisły
• żeńska grupa śpiewacza Wisła z Wisły
III miejsce
• żeńska grupa śpiewacza Koniokowianki z Koniakowa
Kategoria: SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI
II miejsce
• Adam Soból z Koniakowa (skrzypce)
Kategoria: SOLIŚCI MULTIINSTRUMENTALIŚCI
I miejsce
• Bartłomiej Rybka z Koniakowa
III miejsce
• Kacper Legierski z Jaworzynki
Kategoria: SOLIŚCI ŚPIEWACY
I miejsce
• Maria Czyż z Wisły
III miejsce
• Maria Motyka z Istebnej
Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ - instrumentalista
I miejsce
• Monika Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki
Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ - śpiewak
II miejsce
• Urszula Gruszka z Koniakowa

Miasto Wisła Gmina Istebna