W niedzielę 13.01.2019r. odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Nasza gmina przyłączyła się także do tej akcji.

               Odpowiedzialnymi za całość przedsięwzięcia były opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu. Sztab „WOŚP Istebna” utworzony przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, liczył 38 wolontariuszy (klasy gimnazjalne oraz klasy ósme). Kwestowali oni w godzinach od 6.30 do 17.30, w następujących miejscach: Istebna Centrum, Jaworzynka Centrum, Jaworzynka Trzycatek, Koniaków Centrum, wyciąg „Zagroń”, wyciąg "złoty Groń", Stecówka i bar nad Olzą na Zaolziu, "Verona" i "Pecio" oraz stacja benzynowa. W tym roku zebraliśmy 22.689,52 zł, 6 Euro, 74 korony czeskie oraz 5 kun.         
               Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej szlachetnej akcji. Składamy szczególne podziękowania mieszkańcom Trójwsi i gościom, wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli, dzięki którym mogliśmy po raz kolejny wesprzeć ten szczytny cel.

               Podziękowania należą się także wszystkim tym, którzy pomogli przy jej organizacji, a w szczególności:  wolontariuszom oraz ich rodzicom, za ich wielkie zaangażowanie i włożone serce (to uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, poświęcili swój wolny czas i kwestowali na terenie całej gminy), Wójtowi Gminy Istebna p. Łucji Michałek za zorganizowanie transportu wolontariuszy z miejsc kwestowania do szkoły, kierowcy p. Bolesławowi Marekwicy oraz Policji za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem kwestujących uczniów, dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, zaangażowanym nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
    Dzięki zjednoczeniu się i współpracy nas wszystkich, mogliśmy po raz kolejny zagrać największą i najgłośniejszą orkiestrę świata. DZIĘKUJEMY!!!!!!!
                                                                 

  Organizatorzy- Sztab Istebna