W dniu 21 października 2019 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których przyznano Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki dla pani Cecylii Kukuczki w kategorii Osobowość Roku i dla Kompleks Istebna Zagroń Pana Leszka Łazarczyka w kategorii działalność biznesowa. Dyplomy wręczał Wicemarszałek województwa Śląskiego Pan Wojciech Kałuża. Gratulujemy! 

Dyplomy przyznano na wniosek Gminy i GOKu, a kapituła spośród zgłoszonych osób wybrała do nagród głównych dwóch reprezentantów z gminy Istebna. Bardzo się cieszymy i gratulujemy. Dyplom w imieniu pani Cecylii odebrał syn Wojtek Kukuczka, zaś w imieniu Pana Łazarczyka, dyrektor finansowy Linter Tour Pan Leszek Kłeczek. 

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym oraz  jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,  organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. Poprzez przyczynienie się do rozwoju turystyki rozumie się wszelkie aspekty działalności społecznej, edukacyjnej, zawodowej, które wpłynęły na  zwiększenie zainteresowania turystyką w regionie, szczególnie poprzez propagowanie wiedzy turystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz były katalizatorem zwiększającym liczbę turystów w regionie, doprowadziły do rozwoju nowych inicjatyw turystycznych, w tym również inwestycji w infrastrukturę turystyczną, przyczyniły się do poprawy jakości obsługi turystów.

Dyplom przyznaje się w następujących kategoriach: działalność społeczna, działalność biznesowa, osobowość turystyczna roku oraz przedsięwzięcie turystyczne roku.

Dyplom nadaje Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Kapituły.

W skład  Kapituły, liczącej  do  siedmiu osób wchodzą:  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz eksperci ds. turystyki, powoływani przez Marszałka na każdy kolejny rok. W bieżącym roku do Kapituły Pan Marszałek powołał:  

1)  Panią Julię Kloc – Kondracką – przewodniczącą Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego,

2) Pana Adama Wawocznego – prezesa Śląskiej Organizacji Turystycznej,

3) Pana Macieja Puzona – zastępcę dyrektora Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,

4) Pana Jacka Czobera – przewodniczącego Kolegium Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego,

5) Panią Jadwigę Wieczorek – prezesa Śląskiej Izby Turystyki,

6) Pana Grzegorz Chmielewskiego – prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki,

7) Pana Adama Markowskiego – przewodniczącego Związku Gmin Jurajskich. 

Członkowie Kapituły wybrali Panią Julię  Kloc-Kondracką na przewodniczącą. 

Światowy Dzień Turystyki, obchodzony rokrocznie - w tym roku już po raz 39. Ustanowiony został w 1979 przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki do zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Odtąd co roku ma on własne hasło. W roku bieżącym brzmi ono: "Świętując różnorodność". Celem Dnia jest podnoszenie świadomości co do roli turystyki w społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa ona na wartości społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze na świecie.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem co roku obchody odbywają się w różnych miejscach regionu.  Konferencja odbyła się już w Bielsku-Białej, w Żarkach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Pszczynie, w Żywcu, Raciborzu i Istebnej.