O wspólnych projektach i inwestycjach rozmawiano podczas spotkania Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Jana Kawuloka z Wójtem naszej Gminy Łucją Michałek, które odbyło się 9 lipca.

Wizyta rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Istebna, skąd uczestnicy spotkania udali się pod pomnik Pawła Stalmacha, gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty i odśpiewano pieśń "Ojcowski dom".

Następnie Wójt naszej Gminy Łucja Michałek zaprosiła gości na Ochodzitą w Koniakowie, skąd w ostatnim etapie wizyty udali się na Trójstyk w Jaworzynce.