W związku z realizacją remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej 942 między Wisłą a Szczyrkiem, nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W dniach od 8 do 16 sierpnia ruch będzie utrudniony, natomiast od 16 sierpnia DW 942 zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza do Białego Krzyża, celem układania mas bitumicznych całą szerokością jezdni.