W dniach od 2.04 do 4.04 w Wiśle na obiekcie nieużytkowanego prewentorium chorób płuc  odbyły się warsztaty dla grup ratowniczych pod kryptonimem „Wisła 2019”. W warsztatach wykorzystano wydzielone siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG województwa śląskiego tj. Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo Ratownicze oraz Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Jastrzębia-Zdroju i Radzionkowa. Ponadto na poziomie podstawowym ćwiczenia prowadziły zastępy z JRG Ustroń.  Zajęcia odbywały się przez 3 dni dla każdej zmiany służbowej. 
Głównym celem warsztatów było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego KSRG do działań związanych z ratownictwem poszukiwawczym oraz ratownictwem wysokościowym. Ponadto doskonalone były umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia, doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania grup specjalistycznych PSP,  a także rozwijanie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia. 
Założeniami do ćwiczeń było przeszukanie uszkodzonego budynku przy pomocy elektronicznego sprzętu do lokalizacji osób zasypanych, bądź zagruzowanych. W pierwszej fazie działań przeszukania odbywały się tzw. „metodą biologiczną”, czyli fizyczne przeszukanie budynku, który uległ zawaleniu. W niektórych przypadkach poszukiwania odbywały się przy użyciu psów poszukiwawczych. Następnym etapem było wprowadzenie do działań geofonów oraz kamer wziernikowych. Po ustaleniu miejsca lokalizacji osób zagruzowanych wykonywano przebicie przez ścianę w celu ewakuacji poszkodowanych. Część osób znajdujących się na wyższych kondygnacjach wymagała ewakuacji technikami wysokościowymi (tzw. technikami linowymi). W pierwszej fazie zanim zbudowane zostało stanowiska, osobom rannym w miejscu znalezienia udzielana była kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna. Po wykonaniu odpowiednio zabezpieczonego stanowiska poszkodowani sprowadzani byli na ziemię. 
Ponadto na poziomie podstawowym zastępy JRG Ustroń ćwiczyły możliwości ewakuacji osób uwięzionych z pierwszego pięter przy pomocy drabin przystawnych, a także wydostanie poszkodowanych znajdujących się w studniach lub zagłębieniach.  Łącznie codziennie w warsztatach brało udział ponad 30 strażaków-ratowników. 
W ostatni dzień na miejscu ćwiczeń pojawił się z wizytacją Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Adam Wilk.