W związku z wprowadzonymi na terenie Polski kolejnymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa COVID-19, a także wejściem Powiatu Cieszyńskiego do strefy czerwonej – Starostwo Powiatowe w Cieszynie od poniedziałku, 19 października 2020 r. wprowadza nowe zasady w zakresie bezpośredniej obsługi klientów, informuje Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

- W obiekcie przy ul. Szerokiej 13, gdzie znajdują się: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział Nieruchomości, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Architektury i Budownictwa, ruchem klientów będzie kierował pracownik służby ochrony. Wejście do poszczególnego Wydziału będzie możliwe tylko za okazaniem karty wstępu, która zostanie wydana przez pracownika służby ochrony. Jednocześnie w każdym Wydziale może być obsługiwany tylko jeden klient. Nie dotyczy to wydawania map, wypisów i wyrysów, co będzie realizowane na dotychczasowych zasadach, dodaje Starosta.

Natomiast w obiekcie przy ul. Granicznej 79, gdzie znajduje się Wydział Komunikacji, ograniczymy liczbę klientów jednocześnie oczekujących na obsługę w poczekalni Wydziału. Ruchem klientów będzie kierował pracownik służby ochrony. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę, kończy Szczurek.

Wszystkich naszych klientów prosimy o stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracowników służby ochrony.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z trudną sytuacją dotyczącą koronawirusa, apelujemy i prosimy o załatwianie spraw w pierwszej kolejności:

telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu) – Urzędnicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, które sprawy można załatwić zdalnie, wykaz numerów telefonów: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/128/706/wydzialy
mailowo poprzez adres sekretariat@powiat.cieszyn.pl lub poprzez adresy poszczególnych Wydziałów/Biur, których wykaz znajduje się tutaj: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/128/706/wydzialy
przez platformę ePUAP na skrytkę: /pzcieszyn/skrytka
drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
Podczas wizyty klienta w Urzędzie bezwzględnie obowiązuje zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, w szczególności: zachowanie odstępu od pozostałych osób, zakrycie nosa i ust maseczką lub w inny dopuszczalny sposób oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Starostwo Powiatowe zastrzega sobie, iż mogą zostać wprowadzone dodatkowe obostrzenia i ograniczenia dotyczące bezpośredniej obsługi naszych klientów.

Prosimy o bieżące śledzenie naszych komunikatów pojawiających się na stronie internetowej naszego urzędu www.powiat.cieszyn.pl.