Podczas prac w okolicach Pijalni Wód na Zawodziu w Ustroniu robotnicy natrafili na szczątki nieznanego dotąd tetrapoda z okresu jurajskiego.

To najstarsze czworonożne zwierzę na świecie chodzące po lądzie. Były one niepodobne do żadnego dzisiaj znanego, o cechach pośrednich między rybą a płazem, wyposażone w cztery kończyny kroczne zakończone 7 lub 8 palcami i rybia łuską na powierzchni ciała. W 2007r. tropy tetrapoda odkryto na terenie Polski  w kamieniołomie Zachełmie w Górach Świętokrzyskich. Zostały one uznane za najstarsze na świecie. Ustrońskie odkrycie można uznać za przełom nie tylko w nauce, ale to szansa na ogromną promocję dla miasta i rozwój turystyki.


 

Jak poinformowała Katarzyna Czyż-Kaźmierczak naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Ustroniu - Trwają badania czy właściwości lecznicze wydobywanej tam wody związane są z tym znaleziskiem. Władze miasta chcą poszerzenia badań na tym terenie i nie wykluczają powstania nowoczesnego kompleksu edukacyjno-rozrywkowego o tematyce paleontologicznej. Szczegółowe badania prowadzone będą przez ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego.- Na chwilę obecną naszym priorytetem jest zabezpieczenie znaleziska i zaprezentowanie go mieszkańcom i turystom. Prace badawcze są skomplikowane, ale mam nadzieję, że z okazji Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego, które odbędzie się w dniach 15 – 18 czerwca szkielet Tetrapoda zostanie wystawiony jako stały eksponat w Pijalni Wód –
mówi burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec.


Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z ustrońskiego magistratu przygotowuje się do ogłoszenia konkursu na imię dla nowego pupila miasta.
Już teraz można zgłaszać swoje propozycje na maila: promocja@ustron.pl.