12. Bieg po Nowe Życie to wielkie spotkanie osób po przeszczepieniach oraz gwiazd teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarzy i sportowców. Wszystkich, którym wsparcie transplantologii jest szczególnie bliskie.

7 kwietnia na trasie sztafetowego marszu, którego start organizatorzy zaplanowali w samo południe zobaczymy między innymi ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę,  Małgorzatę Potocką, Izabelę Zwierzyńską, Marcina Mroczka, Wojciecha Zielińskiego, Agnieszkę Kaczorowską, Andrzeja Pągowskiego, Ewę Kuklińską, Odetę Moro, Krzysztofa Wieszczka, Piotra Kupichę, Ulę Dębską, Joannę Kuberską, Grzegorza Kotowicza, Artura Siódmiaka, Agnieszkę Rylik, Bartosza Obuchowicza, Michała Olszańskiego, Martę Kuligowską, Jerzego Mielewskiego, i wielu, wielu innych.  Jak zawsze w Biegu po Nowe Życie gwiazdy będą towarzyszyć osobom po przeszczepieniu, w tym sportowcom z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz dziennikarzom i partnerom projektu. Po raz dwunasty spotykamy się, by pokazać jak wielka jest grupa ludzi „dobrej woli” wspierających polską transplantologię. Kwestie związane z promowaniem zdrowia i aktywności fizycznej są istotnym elementem naszej wewnętrznej kultury oraz działań kierowanych do społeczności lokalnych. Nasze zaangażowanie w kolejną edycję Biegu po Nowe Życie wynika z przekonania, że wspólna inicjatywa biznesu, osobowości świata kultury, sportu i mediów skutecznie promuje ideę transplantologii wśród Polaków. To również pierwszy krok w ambitnym planie rozdania 100 tysięcy oświadczeń woli, do którego przystąpiliśmy w tym roku wraz z organizatorami Biegu po Nowe Życie – mówi Przemysław Kończal, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku.Tak było rok temu FOTO